Vytlačiť
Uverejnené: 27. január 2016
Návštevy: 2931
Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Aplikácia Layar

 

LayarV posledných rokoch sa na trhu objavujú mobilné telefóny, ktoré sú vybavené GPS modulom, digitálnym kompasom, pripojením na internet a kvalitnou kamerou. Pre takéto mobilné telefóny bola navrhnutá aplikácia Layar, ktorá umožňuje vkladať do reálneho obrazu na displeji telefónu ďalšie informácie. Okrem pojmu "virtuálna realita - VR" je v tejto oblasti používaný výraz "rozšírená realita - augmented reality".

Návštevník Levoče môže túto aplikáciu, ktorá funguje v telefónoch iPhon, Android a Nokia využiť ako turistického sprievodcu.

Najskôr je nutné nainštalovať si aplikáciu Layar zo stránkyhttp://www.layar.com/ . Aplikáciu spustíme na mobilnom telefóne, následne si vyhľadáme vrstvu (Layar) s názvom Levoča. K dispozícii sú vrstvy v troch jazykových mutáciách: slovenská, anglická, poľská.

Práca s turistickým sprievodcom:
Uistíme sa, že mobilný telefón má prístup na internet. V časti Layers zadáme názov Levoča. Mobil nám nájde všetky tri jazykové verzie turistického sprievodcu v Levoči. Používanie turistického sprievodcu je zdarma. Zvolíme si verziu, ktorá nám vyhovuje. Zobrazí sa krátky popis mesta Levoča. Je účelné zaradiť turistického sprievodcu medzi obľúbené položky. Turistického sprievodcu si spustíme modrým tlačidlom Launch.

V mobilnom telefóne sa nám spusti kamera a v reálnom obraze v pravo hore uvidíme kruh. V ňom budú zobrazené jednotlivé body záujmu. Fotoaparát nasmerujeme tak, aby sme v reálnom obraze kamery videli informácie o bodoch záujmu. Jednotlivé body záujmu sú zobrazené guličkami v reálnom obraze. V spodnej časti displeja uvidíme zmenšenú fotografiu bodu záujmu s jeho názvom, krátkym popisom a informáciou o jeho vzdialenosti v metroch. Čím je gulička väčšia, tým je bod záujmu bližšie k turistovi.

Body záujmu si môžeme pozerať aj vo forme výpisu. V menu si preto zvolíme funkciu List. Na displeji sa zoradia body záujmu podľa vzdialenosti od turistu. Najbližšie body záujmu budú zobrazené na prvých miestach. Každý bod záujmu má fotografiu, názov, krátky popis a vzdialenosť od aktuálnej polohy turistu. Aktivovaním (výberom) zvoleného bodu záujmu môžeme v ďalšom kroku zobraziť podrobné informácie o bode záujmu, alebo potvrdením funkcie "Take me there" (Odnaviguj ma tam) nás mobil bude navigovať na vstavaných mapách, alebo cez internet na mapách Google.

Body záujmu môžeme zobraziť na mobilnom telefóne aj tretím spôsobom - na mape. Mapu môžeme zväčšovať, zmenšovať. Výberom bodu záujmu na mape sa nám zobrazia ďalšie informácie (fotografia, názov, krátky popis, vzdialenosť).

Pomocou funkcie Layer settings (nastavenia) môžeme navoliť rozsah záujmu. Takto vymedzíme okruh  nami zadaným polomerom, v ktorom sa budú zobrazovať informácie rozšírenej reality.

Ukážky:

DSC_0581
DSC_0581
DSC_0581 DSC_0581
 
DSC_0582
DSC_0582
DSC_0582 DSC_0582
 
DSC_0583
DSC_0583
DSC_0583 DSC_0583
 
DSC_0584
DSC_0584
DSC_0584 DSC_0584
 
DSC_0585
DSC_0585
DSC_0585 DSC_0585
 
DSC_0586
DSC_0586
DSC_0586 DSC_0586
 
DSC_0587
DSC_0587
DSC_0587 DSC_0587
 
DSC_0588
DSC_0588
DSC_0588 DSC_0588
 
DSC_0589
DSC_0589
DSC_0589 DSC_0589
 
DSC_0590
DSC_0590
DSC_0590 DSC_0590
 
DSC_0591
DSC_0591
DSC_0591 DSC_0591