Vytlačiť
Návštevy: 3970

Návštevníci na náučných chodníkoch často nemajú v mobile internet. Preto sa môžu hodiť aplikácie, ktoré záujemcu priamo v teréne "vyskúšajú".

Interaktívne kvízy môžu mať od 10 do 30 otázok, ktoré môžu byť z rôznych oblastí. .

Náučný chodník sa stáva pre turistov atrakvívnejší. Priamo na mieste v prírode si  môžu overiť nové vedomosti, ktoré získali. Otázky naväzujú na texty z informačných tabúľ. Môžu byť doplnené fotografiami. Otázky sa vždy "premiešajú", aby viacerí účastníci "nemohli odpisovať". Aj odpovede A), B), C), D) sú vždy v inom poradí, ale mobil stále vie, aké sú správne a nesprávne odpovede. Pri zodpovedaní každej otázky je farebne odlíšená správna a nesprávna odpoveď. Účastník sa na konci dozvie skóre, aké boli správne odpovede a ako ich zodpovedal. V prípade záujmu si kvíz môže každý zopakovať.

Ukážky aplikácie: